Kwi 6
2014

Walka o dotacje

Walka o dotacje

Dotacje unijne dla wielu przedsiębiorców oznaczają realne szanse na możliwość dalszego rozwoju i wkroczenie w nowe sektory działalności ich firm. Uzyskane dotacje zapewniają środki na realizacje założonych planów i pozwalają na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Gdzie szukać dotacji?

Dotacje unijne dla wielu przedsiębiorców oznaczają realne szanse na możliwość dalszego rozwoju i wkroczenie w nowe sektory działalności ich firmŹródeł przyznawanych dotacji jest w obecnie kilka. Do najpopularniejszych z nich, niezmiennie od lat, należą dotacje unijne Poznań. W zależności od warunków i programu w ramach, którego środki zostały przydzielone, przyznane dotacje wykorzystać można między innymi na:

  • rozwój technologiczny przedsiębiorstwa (zakup maszyn i urządzeń, rozbudowa linii produkcyjnej, doposażenie zakładu i tym podobne),
  • zatrudnienie nowych pracowników (stworzenie nowych działów, czy też rozbudowa działów już istniejących),
  • zakup materiałów, (dzięki czemu możliwe jest poszerzenie oferty przedsiębiorstwa),
  • zakup nieruchomości i ruchomości (pojazdów niezbędnych do wykonywania działalności i sprzętu wymaganego w specyfice niektórych branż, na przykład pługów, kombajnów, samochodów dostawczych i tak dalej),
  • komputeryzacja firmy (zakup sprzętu komputerowego, finansowanie nowego oprogramowania, rozbudowa systemu informatycznego i tym podobne),
  • inne, istotne z punktu widzenia danej firmy wydatki.

Przyznawanie dotacji

Dotacje przyznawane nie są jedynie przedsiębiorstwom, które już funkcjonują na rynku, lecz także tym, które dopiero chcą na ten rynek wkroczyć. Istnieje szereg programów pomocowych i działań operacyjnych, których celem jest wspieranie dopiero, co rodzącej się przedsiębiorczości.

Aby móc skutecznie ubiegać się o przyznanie dotacji, koniecznym jest zapoznanie się i spełnienie wymogów zawartych w regulaminach danych programów. Aby uzyskać dotację, nie wystarczy się jedynie o nią zwrócić. Kryteria regulujące kwestie związane z przyznawaniem dotacji są ściśle określone i podlegają restrykcyjnemu nadzorowi, także pod kątem kontroli ze strony podmiotów udzielających takiej formy pomocy przedsiębiorstwom. Nie ma, więc mowy o sytuacji, w której środki mogłyby zostać przyznane komuś, komu nie należą, bądź też, by wykorzystane zostały na cel niezgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku, bowiem, gdy wykryte zostaną nieprawidłowości, przedsiębiorca zmuszony zostanie do ich zwrotu i narazi się na sankcje natury prawnej.

Tagi: , , , , ,