Kwi 15
2014

Uzyskanie dotacji unijnej przez firmy

Uzyskanie dotacji unijnej przez firmy

Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegając się o dotacje unijne, podzielić możemy na dwie kategorie:

  • warunki dotyczące samej firmy,
  • warunki dotyczące celu dotacji.

Warunki dotyczące firmy

Składając wniosek o dotacje unijne, wykazać powinniśmy, że nasza firma znajduje się w dobrym położeniu finansowym i że posiada znaczny potencjał rynkowySkładając wniosek o dotacje unijne, wykazać powinniśmy, że nasza firma znajduje się w dobrym położeniu finansowym i że posiada znaczny potencjał rynkowy. Zadbać musimy o to, by nie miała ona zaległości zarówno wobec Urzędu Skarbowego, jak i wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściciel firmy nie może być w konflikcie z prawem, a sama firma nie może znajdować się w stanie likwidacji, czy też upadłości. Siedziba firmy ubiegającej się o dotacje unijne nie może znajdować się poza granicami naszego kraju (więcej w temacie: http://www.strategor.pl/).

Warunki dotyczące celu dotacji

Starając się o pozyskanie funduszy unijnych wykazać należy, że projekt ma na celu:

  • zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
  • poprawę jego konkurencyjności,
  •  podniesienie innowacyjność prowadzonej działalności,
  • pozytywnie lub neutralnie oddziałuje na środowisko naturalne,
  • i wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy (wiece pod linkiem) .

Tagi: , ,