Posts Tagged ‘inteligentne specjalizacje’

Maj 22
2016

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek

Badania na rynek jest poddziałaniem 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Poddziałanie to wspiera projekty inwestycyjne, których zasadniczym celem jest wdrożenie wyników prac B+R. Aby móc jednak ubiegać się o przyznanie środków z tego źródła, prace prowadzone muszą być przez przedsiębiorcę, bądź też zakupione od podmiotów trzecich, warunkiem koniecznym jest jednak, aby w ich wyniku […]

Czytaj dalej