Posts Tagged ‘badania na rynek’

Sie 22
2016

Działanie Badania na rynek – cel i znaczenie

Działanie Badania na rynek – cel i znaczenie

W nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 kładzie się silny nacisk na wspomaganie inicjatyw mających na celu prowadzenie badań i związanego z nimi rozwoju. Doskonałym przykładem może być tutaj Działanie Badania na rynek. Jego zasadniczym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności w sektorze przedsiębiorstw MŚP, poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację wdrożeń projektów badawczych.

Czytaj dalej
Maj 22
2016

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek

Badania na rynek jest poddziałaniem 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Poddziałanie to wspiera projekty inwestycyjne, których zasadniczym celem jest wdrożenie wyników prac B+R. Aby móc jednak ubiegać się o przyznanie środków z tego źródła, prace prowadzone muszą być przez przedsiębiorcę, bądź też zakupione od podmiotów trzecich, warunkiem koniecznym jest jednak, aby w ich wyniku […]

Czytaj dalej