Sty 27
2017

Projekty badawczo-rozwojowe dużych firm

Projekty badawczo-rozwojowe dużych firm

Projekty B+R (badawczo-rozwojowe) są projektami dotyczącymi opracowania nowych, lub też znacząco ulepszonych:

 • produktów,
 • usług
 • i technologii.
Dotacje dla firm inwestujących w badania i rozwój przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu

Autor zdjęcia: Programator2

Projekty tego typu, zależnie od wymogów dotyczących danego programu wsparcia, mogą być realizowane przez przedsiębiorców zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z jednostkami naukowymi, czy też z innymi przedsiębiorstwami. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że najchętniej dotacje dla firm przyznawane są takim podmiotom, które podejmują współpracę z sektorem naukowym lub firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca taka nosi wówczas miano dyfuzji innowacji.

Na co można uzyskać wsparcie?

Dotacje dla firm inwestujących w badania i rozwój przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu. Mogą to być między innymi:

 • koszty wynagrodzeń zespołu badawczego,
 • koszty zużytych materiałów,
 • koszty wykorzystanych odczynników,
 • koszty mediów,
 • koszty amortyzacji sprzętu,
 • koszty zleconych usług badawczych,
 • koszty zakupu części składowych prototypu,
 • koszty ekspertyz,
 • etc.

Tagi: , , , , ,