Lip 20
2016

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym w ramach którego wspierane będą inwestycje ponoszone:

 • na poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • na rozwój produktów i usług bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • na zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, przykładowo e-integracja, e-administracja, e-kultura, czy też e-zdrowie.

Zasadniczy cel POPC

Głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów niezbędnych dla gospodarczo-społecznego rozwoju naszego kraju

Autor zdjęcia: markus spiske

Głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów niezbędnych dla gospodarczo-społecznego rozwoju naszego kraju. Zgodnie z zawartą Umową Partnerstwa, jako fundamenty te uznany został:

 • efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne,
 • szeroki dostęp do szybkiego Internetu,
 • a także stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Kto może zostać beneficjentem Programu Polska Cyfrowa?

Beneficjentami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostać mogą:

 • jednostki administracji rządowej wraz z jednostkami im podległymi,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

Tagi: , , ,