Mar 7
2016

Impuls do rozwoju firmy – pieniądze z dotacji

Impuls do rozwoju firmy – pieniądze z dotacji

W obecnych czasach, nasze rodzime firmy z powodzeniem mogą obsługiwać nie tylko lokalne rynki i rynek krajowy, ale także z powodzeniem konkurować z innymi, zagranicznymi przedsiębiorstwami. Powszechny dostęp do Internetu i brak istotnych barier (co w dużej mierze zawdzięczamy naszej przynależności do struktur Unii Europejskiej), sprawiają, że coraz częściej polskie firmy stają się silną konkurencją dla podmiotów działających na rynkach zewnętrznych.

Podniesienie potencjału drzemiącego w polskich przedsiębiorcach

Autor zdjęcia: FMG2008

Autor zdjęcia: FMG2008

Dotacje dla firm, które dostępne są w ramach różnych Programów Pomocowych, stanowią istotny impuls, dzięki któremu możliwy jest rozwój firmy. Pieniądze, przyznawane w ramach dotacji służą zwłaszcza:

 • wspieraniu innowacyjności ( w szczególności poprzez finansowanie między innymi badań, ochrony patentowej i szeroko rozumianego rozwoju);
 • realizacji tak zwanych twardych inwestycji (wydatki ponoszone na rozbudowę, czy też utworzenie firmy, poszerzenie oferty firmy, rozbudowę firmy, wprowadzenie zmian i usprawnień produkcyjnych i organizacyjnych, etc.).

Co może zostać sfinansowanie z pieniędzy pochodzących z dotacji?

Nie jest jednak tak, że z dotacji może zostać sfinansowana każda inwestycja. Dotacje można przeznaczyć na ściśle określony cel, do którego należy najczęściej:

 • założenie działalności gospodarczej,
 • budowa, czy też rozbudowa hali produkcyjnej przedsiębiorstwa,
 • rozbudowa parku maszynowego wykorzystywanego przez firmę,
 • wdrożenie nowej technologii w procesie produkcyjnym firmy,
 • wdrożenie nowego oprogramowania,
 • dostosowanie profilu działalności firmy do wymogów ochrony środowiska,
 • tworzenie tak zwanych klastrów biznesowych, czyli powiązań kooperacyjnych pomiędzy rożnymi podmiotami,
 • tworzenie biznesów internetowych (e-usługi),
 • etc.

Tagi: , , , , , ,