Mar 15
2014

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, z uwagi na fakt, że to one zatrudniają większość czynnych zawodowo osób na danym rynku pracy. Przyznawane dotacje unijne, sprzyjać mają rozwojowi firmy, gdyż jej rozwój generuje większe dochody, a to z kolei sprzyja zwiększeniu zatrudnienia i podniesieniu konkurencyjności firmy.

Programy operacyjne

Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, z uwagi na fakt, że to one zatrudniają większość czynnych zawodowo osób na danym rynku pracyPrzedsiębiorca, podejmując decyzję o rozpoczęciu działań, których celem jest pozyskiwanie funduszy unijnych, w pierwszej kolejności powinien zdecydować, z jakiego programu i jakiego działania mają one pochodzić (więcej w temacie na stronie). Przedsiębiorcy, ubiegający się o dotacje unijne, mogą korzystać z następujących programów operacyjnych:

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – przeznaczony dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – którego celem jest wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, jak również inicjowanie działalności innowacyjnej;
  • Program Infrastruktura i Środowisko – którego celem jest wsparcie projektów dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów dotyczących ochrony środowiska;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – program zróżnicowany w kierunku działalności nierolniczej i tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, informacje na ten temat można uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • Regionalne Programy Operacyjne – informacji na ten temat należy szukać lokalnie, w Urzędach Marszałkowskich.

Tagi: , , ,