Kwi 30
2015

Czym jest praca w doradztwie strategicznym?

Czym jest praca w doradztwie strategicznym?

Bardzo modnym ostatnio terminem stał się termin strategiczny consulting Poznań. Nic więc dziwnego, że wiele osób stara się znaleźć zatrudnienie w tej branży stając się specjalistami działającymi w wielu branżach sektora gospodarki.

Z czym wiąże się ta praca?

Zastanawiając się nad tym, czy warto myśleć o takiej ścieżce kariery, należy mieć świadomość tego, że praca w doradztwie strategicznym to przede wszystkim ciągłe pasmo wyzwań, którym konsultanci muszą stawiać czoła w swoich codziennych czynnościach zawodowych. Nie dziwi zatem fakt, że firmy zajmujące się doradztwem strategicznym poszukują do swych szeregów ludzi nietuzinkowych, dysponujących umiejętnością rozwiązywania problemów. Z tego właśnie względu, ciężko jest stworzyć profil idealnego kandydata do wykonywania tego zawodu. Jest jednak parę kryteriów, które dobry konsultant powinien spełniać.

Przyjęło się, że dobry konsultant powinien posiadać wyższe wykształcenie, choć niewątpliwie mile widziane jest także ukończenie renomowanych studiów MBA. Powinien on również:

 • biegle władać językami obcymi – przede wszystkim językiem angielskim, który jest w dzisiejszych czasach niezbędny przy realizacji międzynarodowych projektów.;
 • posiadać także doświadczenie w realizacji projektów (znaczna grupa konsultantów to osoby zajmujące wcześniej stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego;
 • posiadać umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (choć w realiach dzisiejszego świata i społeczeństw informacyjnych wydaje się to być całkowicie oczywiste);
 • musi posiadać zdolność analitycznego, krytycznego i logicznego myślenia, a także niezawodną intuicję,
 • cechować go powinna ambicja i inicjatywa przejawiająca się w stawianiu sobie wysoko poprzeczek, a także innowacyjność, czyli umiejętność znajdowania nowych sposobów rozwiązywania problemów i wykorzystywania przy tym posiadanej przez siebie wyobraźni i zdobytej wiedzy. 

Z pewnością kandydat na konsultanta powinien być również:

 • otwarty i komunikatywny,
 • przedsiębiorczy i dynamiczny,
 • pewny siebie,
 • samodzielny,
 • odporny na stres,
 • uparty w dążeniu do celu,
 • silnie zmotywowany,
 • wyposażony w zdolności przywódcze i umiejętność do motywowania i wywierania wpływu na innych ludzi.

Tagi: , , , , ,